Regler


  • ALLE hunde skal være vaccineret og lovpligtigt forsikret. (Tjek hvad dit forsikringsselskab kræver, når du deltager til træning) 
  • Kvælerhalsbånd er forbudt at bære til træningen
  • Jeg vil ikke se nogen rykke, flå, slå, tage fat eller lign. i deres hunde. Spørg mig endelig om hjælp hvis du har svært ved at finde grænsen i forhold til, hvor meget skældud der er passende og hvornår man bør sige fra
  • Tæver i løbetid er velkomne, men der bør holdes stor afstand til hanhundene, så det ikke forstyrrer for meget. Fortæl mig inden træningens start, hvis din tæve muligvis er i løb
  • Al træning og leg er på eget ansvar
  • Husk at samle jeres hundes efterladenskaber op
  • Børn er selvfølgelig velkomne til at være med under træningen, men de må ikke være til gene for de andre hunde og hundeførere på holdet. Sørg derfor for at de ved at de ikke må løbe rundt om hundene og lege.
  • HUSK at tale pænt om hinandens hunde. Der er ingen slemme hunde. Jeg står inde for de hunde, der kommer, så spørg mig hvis I er i tvivl omkring en hunds opførsel